Witamy w Kelly Kettle Polska:

Czajnik Kelly Kettle

Jak używać czajnika Kelly Kettle

Czajnik Kelly Kettle® to komin o podwójnych ściankach, między którymi znajduje się woda. Duża powierzchnia wewnętrzna komina umożliwia bardzo szybkie podgrzanie wody, dzięki czemu czajnik wymaga niewielkiej ilości paliwa i osiąga temperaturę wrzenia w ciągu 3-5 minut.

Jak używać czajnika:

Najpierw należy zdjąć podstawę z dolnej części czajnika i umieścić ją na równej powierzchni, płaską stroną do dołu.

1. Zdjąć korek/zatyczkę z czajnika i napełnić czajnik wodą. Nie zakładać zatyczki.

2. Ułożyć niewielką ilość rozpałki w podstawie i ustawić czajnik na podstawie, tak aby był stabilny.

3. Rozpalić ogień przez otwór (otwory) w podstawie i, w razie potrzeby, ustawić otwór (otwory) pod wiatr, aby zapewnić dodatkowy dopływ powietrza.

4. W razie potrzeby dorzucać do komina dodatkowe paliwo (patyki, szyszki itp.).

5. Kiedy woda się zagotuje, oburącz chwycić druciany uchwyt pod kątem 90° od obudowy czajnika i zdjąć czajnik z podstawy. Aby nalać wodę, chwycić czajnik jedną ręką, a drugą ostrożnie unieść łańcuszek.

OSTRZEŻENIE:

  • Przed rozpaleniem ognia należy zawsze wyjąć zatyczkę/korek. Zagotowanie czajnika z zatkanym wylotem może spowodować poważne poparzenia u użytkownika i innych osób znajdujących się w pobliżu.
  • Nigdy nie trzymać uchwytu nad kominem, kiedy ogień jest rozpalony, ponieważ może to spowodować poważne poparzenia u użytkownika.
  • Nigdy nie stawiać czajnika na ogniu, jeśli komora nie jest pełna wody, i nie dopuszczać do wygotowania się wody.
  • Podczas używania czajnika dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości.
  • Po użyciu czajnika zgasić ogień.

Kelly Kettle - Outdoor Life Enjoyed™
Dziêkujemy za odwiedzenie strony Kelly Kettle
Kontynuuj