Välkommen till Kelly Kettle Sverige:

Kelly Kettle

Så här använder du Kelly Kettle

Kelly Kettle® består i princip av en skorsten med dubbla väggar och vattnet hålls kvar inom skorstensväggen. Skorstenens stora interna ytområde värmer upp vattnet extremt fort så det behövs bara lite bränsle och inom 3-5 minuter kommer kitteln att koka.

Så här använder du den:

Först tar du av eldbasenheten från kittelns undersida och ställer den på plan mark – platta sidan nedåt.

1. Ta av korken/proppen från kitteln och fyll kitteln med vatten. Sätt inte tillbaka proppen.

2. Bygg en liten eld i basenheten och sätt kitteln försiktigt på basenheten.

3. Tänd elden genom hålet/hålen i sidorna på basen och placera hålet/hålen i vindfång för extra drag vid behov.

4. Lägg på extra bränsle (små pinnar, tallkottar etc.) ner i skorstenen vid behov.

5. När vattnet kokar använder du båda händerna för att hålla handtaget i 90 ° vinkel från kitteln och lyft av kitteln från basenheten. När du ska hälla håller du handtaget med ena handen och lyfter försiktigt på kedjan med den andra handen!

VARNING:

  • Ta alltid av proppen/korken innan du tänder kitteln. Att koka kitteln med NÅGON form av hinder i vattenpipen kan orsaka allvarliga brännskador på användaren eller andra personer i närheten.
  • Håll aldrig handtaget ovanför skorstenen när kitteln är tänd, eftersom det kan orsaka brännskador på användaren.
  • Ställ aldrig kitteln på elden om inte vattenkammaren är full & låt inte kitteln koka torrt.
  • Se till att barn inte är i närheten av kitteln när den används.
  • Släck elden efter användning.

Kelly Kettle - Outdoor Life Enjoyed™
Thank you for visiting Kelly Kettle
Cancel
Continue